گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

  • باسلام روز پنجشنبه کلاس مجازی گزارش نویسی فنی ، ماشین سه فاز و روش تحقیق برقرگزار می شود
  • کلاس گزارش نویسی فنی ساعت 9 بصورت مجازی برگرار میشود
  • باسلام روز پنجشنبه کلاس مجازی گزارش نویسی فنی ، ماشین سه فاز و روش تحقیق برقرگزار می شود
دانلود فايل

:: پروپوزال نویسی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 5
:: ماشین 3 فاز-جدید
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 10
:: مبانی برق 2 -جدید
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 31
:: گزارش نویسی فنی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 50
:: جزوه کاملتر ماشین سه فاز
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 17
:: جزوه کاملترروش تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 20
:: مبانی2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 39

1