گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • دانشجویان گرامی می توانند تمامی فایلهای تدریس مجازی را از سامانه دانشجویی دانلود کنند.
دانلود فايل

:: کنترل اتوماتیک
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 177
:: ریاضیات پیشرفته
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 467

1