گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی پزشکی - بیو الکتریک

  • ***** امتحان درس تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی به صورت تشریحی و فقط از فصول یک تا سه فایل بارگذاری شده در سامانه اساتید خواهد بود. این امتحان امکان آپلود عکس نخواهد داشت و به صورت متن باید پاسخ ها تایپ شوند. همچنین این امتحان 7 نمره از 15 نمره نظری را تشکیل میدهد و مابقی نمره نظری از پارامترهای حضور موثر، سمینار، کوییز و پرسشهای شفاهی استخراج میشود*****
  • ******** فایل درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی نیمسال دوم 98-99 (همراه با نکات) در سامانه الماس (سامانه آموزش) بارگذاری شد. ********
دانلود فايل

:: تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 890
:: مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 649

1