گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - كامپيوتر - نرم افزار

دانلود فايل

:: مهندسی نرم‌افزار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 236
:: برنامه‌سازی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 299
:: شبيه‌سازی
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 274

1