گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی نفت

دانلود فايل

:: توصیه نامه_دکتر مجتبی رحیمی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 26
:: رزومه تحصیلی_دکتر مجتبی رحیمی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 29
:: نمرات میان ترم_پاییز 1398
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 124

1