دکتر حامد عجبی  نائـینی
گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک

دانلود فايل

:: درس مقاومت مصالح 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 1013
:: درس استاتيك
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 1174

1