گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

  • دانشجویان درس زبان تخصصی و زبان فنی جلسه آشانایی با فضای جدید امتحان روز پنجشنبه 29 خرداد 99 ساعت 14 الی 14 و ربع در ادرس کلاسهای مجازی خواهیم داشت
  • دانشجویان درسهای مبانی دیجیتال الکترونیک صنعتی و مدارهای الکتریکی روز پنجشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 13 تا 13و ربع جلسه ای جهت اشنایی با فرایند جدید امتحانات در کلاسهای مجازی هر گروه خواهیم داشت
دانلود فايل

:: تمرینهای سری اول الکترونیک صنعتی کاردانی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 73
:: ماشینهای القایی قسمت اول
تعداد فایل ها : 10
بازدید : 348
:: ماشینهای الکتریکی 2
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 600

1