گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

آدرس : خمینی شهر - واحد دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده علون انسانی - گروه مشاوره و روانشناسی
تلفن : 09133526993
ایمیل : sedrpoushan@iaukhsh.ac.ir
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد