گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

دروس آموزشی

کنترل اتوماتیک
تاریخ : 1395/05/19
بازدید : 455

روش تحقیق
تاریخ : 1395/01/20
بازدید : 784

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 546

عناوین پایان نامه های ارشد
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 1610

عناوین پروژه های کارشناسی
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 1491

روشهای نوین بهینه سازی (مباحث منتخب)
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 2258

آزمایشگاه مقاومت مصالح
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 486

طراحی اجزاء ماشین 1
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 673

مقاومت مصالح 2
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 698

مقاومت مصالح 1
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 568

سمینار
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 957

محاسبات عددی پیشرفته
تاریخ : 1394/04/16
بازدید : 1220


1