گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد - توسعه اقتصادی

تأليفات

:: سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1389
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : دانش پژوهان برين
تعداد صفحات : 232
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-5672-15-3
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيدمحسن خليفه سلطاني - رضوان ترابي - الهام ناقلي -

1