گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
تأليفات

:: خستگي و شكست در جامدات

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر افق آبي
تعداد صفحات : 100
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-99618-0-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دكتر رحمت قديمي چرمهيني - دكتر مجيد جباري - مهندس عليرضا احمدي -
:
خستگی در جامدات
:: اجزا محدود در جامدات

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1391
ناشر :
نام ناشر : نوروزي
تعداد صفحات : 126
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-151-545-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1