گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

  • به اطلاع کلیه دانشجویان محترم درس مدارهای الکتریکی 1 می رساند شماره تمرین های مربوط به قسمت میان ترم از کتاب "نظریه اساسی مدارها و شبکه ها" به شرح زیر است. فصل دوم: 2، 9، 12، 26. فصل سوم: 4، 18، 25، 39، 60. فصل چهارم: 19، 22، 34، 37.
تأليفات

:: Fundamental Research in Electrical Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering book series

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف-فصلي
سال انتشار : 2019
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : Springer
تعداد صفحات : 12
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-981-10-8671-7
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : S.Ehsan Razavi - Mohsen Ghodsi - Hamed Khodadadi -
:
فایل فصل کتاب
:: Fundamental Research in Electrical Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering book series

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف-فصلي
سال انتشار : 2019
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : Springer
تعداد صفحات : 9
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-981-10-8671-7
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Milad Ahmadi - Hamed Khodadadi -
:
فایل فصل کتاب

1