گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

تأليفات

:: راهبردهاي تحصيلي موفق

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1393
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات سام آرام
تعداد صفحات : 108
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 9786005844375
تیراژ : 1100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عاطفه مبلیان - نجمه سدرپوشان -
:
راهبردهاي تحصيلي موفق

فيپا:1.موفقيت تحصيلي 2.برنامه ريزي
:: بعد از گفتن بله چه کار کنيد

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال انتشار : 1390
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات فراروان
تعداد صفحات : 232
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 9789642842421
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شکوه نوابی نژاد - آزاده فرقدانی - کبرا عبدالمحمدی - نجمه سدرپوشان - ژاله رفاهی -
:
بعد از گفتن بله چه کار کنید

فيپا:1.زناشويي 2.روابط بين اشخاص 3.صميميت 4.خاندان 5.فشار رواني-کنترل
:: گشتالت درماني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1387
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات فراروان
تعداد صفحات : 227
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789642842094
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شکوه نوابی نژاد - آزاده فرقدانی - نجمه سدرپوشان -
:
گشتالت درمانی

فيپا:1.گشتالت درماني 2.روان شناسي
:: تکنيک هاي برقراري ارتباط با بيماران رواني

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال انتشار : 1386
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن
تعداد صفحات : 420
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9647290055
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جواد خلعتبری - شهره قربان شیرودی - نجمه سدرپوشان - آزاده فرقدانی -
:
تکنیک های برقراری ارتباط با بیماران روانی

فيپا:1.روامپرستاري 2.ارتباط-جنبه هاي روانشناسي
:: آمار و روش تحقيق

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : رهپويان شريف
تعداد صفحات : 1
قطع کتاب : جيبي
شماره شابک : 9648970920
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه سدرپوشان -
:
آمار و روش تحقیق

فيپا:1.فلش کارت هاي آمادگي کارشناسي ارشد-رشته مشاوره
:: روانشناسي شخصيت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : رهپويان شريف
تعداد صفحات : 1
قطع کتاب : جيبي
شماره شابک : 9648970572
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه سدرپوشان -
:
روانشناسی شخصیت

فيپا:1.فلش کارت هاي آمادگي کارشناسي ارشد-رشته مشاوره
:: کاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : رهپويان شريف-موسسه فرهنگي هنري سنجش اول
تعداد صفحات : 1
قطع کتاب : جيبي
شماره شابک : 9648970408
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه سدرپوشان -
:
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

فيپا:1.فلش کارت هاي آمادگي کارشناسي ارشد-رشته مشاوره
:: کتاب تقويم راهنماي زوجها - پيامهاي مشاوره اي براي بهتر عشق ورزيدن در هر روز

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال انتشار : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : بوستان
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 9646110347
تیراژ : 5000
نوبت چاپ : 3
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : معصومه (مژگان) ژیان باقری - نجمه سدرپوشان -
:
کتاب تقویم راهنمای زوجها - پیامهای مشاوره ای برای بهتر عشق ورزیدن در هر روز

فيپا: 1.زن و شوهر 2.ازدواج-جنبه هاي روانشناسي 3.زناشويي-راهنمايي و مشاوره

1