گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
تأليفات

:: مجموعه مقالات كنگره بين المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال انتشار : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانش پژوهان برين
تعداد صفحات : 264
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5672-71-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعيد رسولي - فرشيد آقاداوودي -
:: مجموعه چكيده مقالات چهارمين همايش ملي مكانيك

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال انتشار : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانش پژوهان برين
تعداد صفحات : 160
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5672-43-5
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعيد رسولي - فرشيد آقاداوودي -
:: مجموعه چكيده مقالات سومين همايش ملي مكانيك

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال انتشار : 1389
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانش پژوهان برين
تعداد صفحات : 232
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5672-43-5
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعيد رسولي - فرشيد آقاداوودي -
:: مجموعه چكيده مقالات دومين همايش ملي مكانيك

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال انتشار : 1388
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانش پژوهان برين
تعداد صفحات : 132
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-6005672-43-5
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعيد رسولي - فرشيد آقاداوودي -

1