گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

تأليفات

:: رياضي عمومي 2

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1394
ناشر :
نام ناشر : انتشارات دانش پژوهان برين
تعداد صفحات : 344
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-417-000-0
تیراژ :
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منيره خيام نيا - مژگان باقربوم - مهرداد تقي زاده -
:
Book

1