گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

تأليفات

:: آناليز مختلط و کاربردهاي آن

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال انتشار : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد خميني شهر
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
د ز
اناليز مختلط و كاربردهاي ان

فيپا:31234.351.32
:: آناليز فوريه و معادلات با مشتقات جزئي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تعداد صفحات : 220
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5153-4
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:
آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی
:: معادلات ديفرانسيل معمولي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1389
ناشر :
نام ناشر : اركان دانش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5442-34-2
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: معادلات دیفرانسیل معمولی

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1386
ناشر :
نام ناشر : واحد خميني شهر
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-95945-6-9
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: كاملترين حل مسائل ریاضیات پیش دانشگاهی

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1383
ناشر :
نام ناشر : خارج از دانشگاه
تعداد صفحات : 144
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-8622-08-6
تیراژ : 4000
نوبت چاپ :

1