گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

تأليفات

:: ماشين هاي الكتريكي مخصوص

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1391
ناشر :
نام ناشر : نياز دانش
تعداد صفحات : 257
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-6481-16-6
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: ‏ماشين هاي الكتريكي

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال انتشار : 1388
ناشر :
نام ناشر : خارج از دانشگاه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-6139-84-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: ‏ماشينهاي الكتريكي تئوري ،عملكرد و كاربرد

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال انتشار : 1380
ناشر :
نام ناشر : خارج از دانشگاه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-93048-6-6
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: ‏ماشينهاي الكتريكي تئوري ،عملكرد و كاربرد

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال انتشار : 1378
ناشر :
نام ناشر : خارج از دانشگاه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-910740-7
تیراژ :
نوبت چاپ :

1