گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - متون اسلامي

  • ماه محرم را تسليت مي گويم .
تأليفات

:: نظریه تفسیری محی الدین عربی

زبان اصلی :
نوع : تصنيف
سال انتشار : 1396
ناشر :
نام ناشر : کانون ژوهش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:
نظریه تفسیری محی الدین عربی

فيپا:978-600-7305-47-8
:: فرا تفسیر از دیدگاه ابن عربی

زبان اصلی :
نوع : تصنيف
سال انتشار : 1398
ناشر :
نام ناشر : کانون پژوهش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:
فرا تفسیر از دیدگاه ابن عربی

فيپا:978-600-7305-99-7
:: نظریه تفسیری ابن عربی

زبان اصلی :
نوع : تألیف
سال انتشار : 1396
ناشر :
نام ناشر : کانون پژوهش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:
نظریه تفسیری ابن عربی
پشت جلد
مشخصات کتاب

فيپا:9786007305478
:: نظریه تفسیری ابن عربی

زبان اصلی :
نوع : تألیف
سال انتشار : 1396
ناشر :
نام ناشر : کانون پژوهش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:
نظریه تفسیری ابن عربی

فيپا:9786007305478
:: خورشيد مكه صاحب الزمان

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1392
ناشر :
نام ناشر : واحد خميني شهر
تعداد صفحات : 143
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-5287-03-5
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :
:: ‏تاريخ نبي اكرم محمدبن عبدالله صلي الله عليه و آله و سلم

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1392
ناشر :
نام ناشر : واحد خميني شهر
تعداد صفحات : 288
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-6017-16-9
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :
:: ‏فلسفه اخلاق

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1391
ناشر :
نام ناشر : واحد خميني شهر
تعداد صفحات : 136
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-1419-5
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :
:: علم اخلاق

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1391
ناشر :
نام ناشر : واحد خميني شهر
تعداد صفحات : 152
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-1420-1
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :
:: ‏ خورشيد مكه صاحب الزمان " عجل الله تعالي فرجه الشريف "

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1383
ناشر :
نام ناشر : خارج از دانشگاه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-952285-1-2
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: ‏ نبي امی محمدبن عبدالله صلي الله عليه و آله و سلم

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال انتشار : 1377
ناشر :
نام ناشر : خارج از دانشگاه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-6017-05-3
تیراژ :
نوبت چاپ :

1