گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد - توسعه اقتصادی

بيوگرافي

نام : سید محسن نام خانوادگی : خلیفه سلطانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : khalifehsoltani@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد توسعه، برنامه ريزي اقتصادي،ارزيابي اقتصادي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل : هند سال اخذ مدرک : 1993
عنوان پایان نامه :