گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسی بالینی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : تبریزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : tabrizi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناس باليني ، مشاوره کودک ، مشاوره خانواده، نوروفيدبك، بيش فعالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
دانشگاه محل تحصیل : لاكهيد كانادا سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فيزيولوژي اعصاب و غدد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تاریخ دوره : از سال 1373