گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

بيوگرافي

نام : سیدمحمد نام خانوادگی : طباطبائـی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : tabatabaei@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : tabatabaei2008@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : کنترل سيستمهاي مرتبه کسري- کنترل تطبيقي- کنترل کلاسيک- کنترل سيستمهاي چندعاملي- کنترل کننده هاي PID
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسي برق - كنترل
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم تحقيقات سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : کنترل پاسخ گذرای سیستمهای مرتبه کسری کامنثوریت از طریق مقداردهی نسبتهای مشخصه
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : فشرده سازی تصاویر پزشکی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق کنترل
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی شریف سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ساخت کنترل کننده RST دیجیتال
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کنترل خطی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : کنترل مدرن
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : کنترل دیجیتال
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : کنترل بهینه
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : کنترل چند متغیره
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : کنترل تطبیقی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : تجزیه و تحلیل سیستمها
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهای الکتریکی 2
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدارهای منطقی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :
عنوان دوره : کنترل غیرخطی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره :