گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی بعد از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
  • زمان مراجعات مجازی دانشجویی قبل از امتحانات روز دوشنبه ساعت 9 تا 11 با استفاده از لینک آدرس دفتر مجازی
بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : جباری نیک آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jabbari@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اجزاء محدود  ـ نرم افزارهاي طراحي و مهندسي  ـ آئروالاستيسيته ـ تحليل و آناليز- برداشت انرژي از سازه پيزوالکتريک-آناليز ضربه-طراحي سازه هاي هوايي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحي جامدات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحي كاربردي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : Crack Detection by Vibration and Modal Test
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : طراحي كاربردي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : Energy Harvesting from Vibration of Piezoelectric Multilayers Structures by Using Experimental and Numerical Methods
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : تست سازه های هوایی
ارائه دهنده : Saghi
محل دوره : روسیه طول دوره :
عنوان دوره : طراحی سازه های هوایی
ارائه دهنده : PTDI
محل دوره : اندونزی طول دوره :
عنوان دوره : نرم افزارهای CAD/CAM/CAE
ارائه دهنده : Rucker
محل دوره : آلمان طول دوره :