گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مشاوره

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمود نام خانوادگی : شریفی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 17 آخرین تاریخ ترفیع : 1392/06/01
ایمیل دانشگاهی : es.sharifi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=orzC9UcAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : مشاوره خانواده، زوج درمانی، مشاوره پيش از ازدواج، شکست عاطفي، خيانت
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فلسفه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه علامه طباطبايي سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :