گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سیدمهدی نام خانوادگی : بهاری زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 5 آخرین تاریخ ترفیع : 1399/07/01
ایمیل دانشگاهی : Baharizadeh@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=5D7QJZsAAAAJ&hl=en&oi=ao
زمینه تحقیقاتی : ريزشبکه، شبکه توزیع فعال
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : کاهش انحراف فرکانس و بهبود تسهیم توان بین منابع ac، dc و مبدل‌های واسطه در ریزشبکه‌های هایبرید ac-dc
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر طول و پارامترهای خطوط ارتباطی بر عملکرد دینامیکی میکروگریدهای اینورتری
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :