گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي آلی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمدتقی نام خانوادگی : اکبری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 11 آخرین تاریخ ترفیع : 1392/07/01
ایمیل دانشگاهی : akbari@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : m.t.akbary@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=B5yZJiYAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : شيمي گياهي،  استخراج و  شناسائي  تركيبات در اسانس و عصاره هاي گياهي ، سنتزو شناسائي تركيبات آلي، تبديل زيستي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شيمي آلي
دانشگاه محل تحصیل : واحدعلوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : شناسایی و جداسازی اسانس دوازده گونه گیاهان بومی ایران و تبدیل زیستی هینسول گلوکوزید استخراج شده از کارتاموس اکسی اکانتا
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : تهیه و بررسی ساختار N,α- دی متیل- 2-کتو متیل کینولین ها
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیمی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : دوره تکنیکهای ارزیابی ریسک
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
2 عنوان دوره : دوره بازاریابی پیشرفته
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
3 عنوان دوره : دوره مهندسی فروش
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
4 عنوان دوره : دوره آشنایی با انواع قراردادهای بازرگانی بین المللی
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
5 عنوان دوره : مدیریت استراتژیک
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 24 ساعت
6 عنوان دوره : خلاقيت در كسب و كار
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 16 ساعت
7 عنوان دوره : كار تيمي
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 8 ساعت
8 عنوان دوره : مدیریت کسب و کار
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 24 ساعت
9 عنوان دوره : تدوین طرح کسب و کار
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 24
10 عنوان دوره : بازاریابی و تحقیقات بازار
ارائه دهنده :
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 16 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : کارافرینی و مهارت های کسب و کار
محل دوره : دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر تاریخ دوره : ٠٦ / ١١ / ١٣٩٦