گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شيمي آلی

بيوگرافي

نام : محمدتقی نام خانوادگی : اکبری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : akbari@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : m.t.akbary@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : شيمي گياهي،  استخراج و  شناسائي  تركيبات در اسانس و عصاره هاي گياهي ، سنتزو شناسائي تركيبات آلي، تبديل زيستي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شيمي آلي
دانشگاه محل تحصیل : واحدعلوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : شناسایی و جداسازی اسانس دوازده گونه گیاهان بومی ایران و تبدیل زیستی هینسول گلوکوزید استخراج شده از کارتاموس اکسی اکانتا