گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - کنترل

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : حامد نام خانوادگی : خدادادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 8 آخرین تاریخ ترفیع : 1399/06/01
ایمیل دانشگاهی : khodadadi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : hamed.khodadadi@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CyBDeAEAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : كنترل خطي و غير خطي، تئوري آشوب، پردازش تصوير، کاربرد روشهاي کنترلي در تشخيص و درمان بيماريها
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برق - کنترل
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی کنترل کننده PID برای سروموتورها برای حرکت PAN-TILT
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق - کنترل
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقيقات سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت یک صفحه پایدار اینرسی یک درجه آزادی
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق - کنترل
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقيقات سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : ارائه شاخصهای غیرخطی الگوهای تصویر و بررسی کاربرد آن در کنترل تومورهای سرطانی