گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : نجمه نام خانوادگی : سدرپوشان
تاریخ تولد :
محل تولد : شهر يزد
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sedrpoushan@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : s.sedrpoushan@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : 1-راهنمايي و مشاوره پيش از ازدواج. 2-راهنمايي و مشاوره خانواده و زوج درماني. 3-تحقيق و پژوهش با رويکرد واقعيت‌درماني. 4-تحقيق و پژوهش با رويکرد شناختي-رفتاري. 5-ايمن‌سازي فرد و خانواده در مقابل اضطراب؛ استرس؛ خشم.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه الزهراء تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : ادیب عشق (زندگینامه سرکارخانم فریده حدادیان)
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خاتم تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : تاثیرشیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقيقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه تاثیر دو رویکرد هیجان مدار (EFT) و آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) در کاهش خشم نوجوانان بزهکار پسر شهر تهران
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : آشنایی با ویندوز98 تکمیلی یا XP و میکروسافت آفیس 2000
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه طول دوره : 72 ساعت
عنوان دوره : اخلاق حرفه ای
ارائه دهنده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد طول دوره : 17/5 ساعت
عنوان دوره : مهارت های تعلیم و تربیت (1)
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : مهارت های تعلیم و تربیت (2)
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : مهارت های تعلیم و تربیت (3)
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان فارسی و آشنایی با شیوه چاپ مقالات در مجلات ISI
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر طول دوره : 30 ساعت
عنوان دوره : سکسولوژی بالینی و سکس تراپی
ارائه دهنده : کلینیک سکسولوژی تهران
محل دوره : اصفهان طول دوره : 50 ساعت
عنوان دوره : شناخت درمانی پیشرفته
ارائه دهنده : فرهنگسرای تخصصی خانواده
محل دوره : اصفهان طول دوره : 15 ساعت
عنوان دوره : دوره تخصصی زوج درمانی؛ درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری
ارائه دهنده : انجمن روان شناسی ایران
محل دوره : تهران طول دوره : 112 ساعت
عنوان دوره : تبیین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر طول دوره : 16 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آشنایی با حقوق خانواده-دوره کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : بررسی مقایسه ای نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی-دوره دکترا
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ دوره : 1394-1395
عنوان دوره : تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده-دوره دکترا
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ دوره : 1394-1395
عنوان دوره : بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و رواندرمانی-دوره دکترا
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ دوره : 1394-1395
عنوان دوره : نظريه ها و روشهاي مشاوره خانواده-دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : از 1390 ادامه دارد
عنوان دوره : نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي-دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : از 1390 ادامه دارد
عنوان دوره : موضوعات و مسائل اخلاقي در مشاوره-دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : از 1390 ادامه دارد
عنوان دوره : مشاوره نوتواني-دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : از 1390 ادامه دارد
عنوان دوره : فنون و مبانی مشاوره-دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : از 1390 ادامه دارد
عنوان دوره : نظريه هاي پيشرفته مشاوره و رواندرماني-دوره کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : از 1390 ادامه دارد