گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

بيوگرافي

نام : امراله نام خانوادگی : جبارزارع
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jabbarzare@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبكه هاي توزيع ،  كابل ،  تاسيسات الكتريكي ،  روشنائي معابر
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه تهران سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی و ساخت مدار متراکم کننده پالس مغناطیسی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برق _ قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای خط در حالت گذرا
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : روشنایی معابر
محل دوره : مجتمع عالی اموزشی و پژوهشی اصفهان تاریخ دوره : 1380