گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - تبدیل انرژی

  • از اعضای هیات علمی تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایند
بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : رسولی جزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : saeid.rasouli@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : phd_s_rasouli@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مهندسي بسترسيال ـ مميزي انرژي در صنايع ـ آناليز سيستمهاي تبديل انرژي_انتقال حرارت در مواد FGM
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شر يف سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : مدل سازي جريان خون در شبكه شرياني
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تبديل انرژي
دانشگاه محل تحصیل : واحدعلوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : انتقال حرارت در يك سيستم سه فازي
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : انتقال حرارت 1- آزمايشگاه انتقال حرارت - ترمودینامیک 1- ترمودینامیک برق - استاتیک - مقاومت مصالح - مکانیک سیالات 1 - تهویه مطبوع - آرمایشگاه ترمودینامیک - آزمایشگاه مکانیک سیالات
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1376-ادامه دارد
عنوان دوره : انتقال حرارت هدايت پيشرفته - مباحث منتخب در تبديل انرژي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1390-ادامه دارد
عنوان دوره : انتقال حرارت1-آزمایشگاه ترمودینامیک-آزمایشگاه انتقال حرارت
محل دوره : دانشگاه صنعتی شریف تاریخ دوره : 1368-1370
عنوان دوره : مهندسي سيستم هاي انر‍ژي-مهندسي سيستم هاي تجديد پذير-مدل سازي انرژي-طراحي سيستم هاي انرژي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1394-ادامه دارد
عنوان دوره : تحليل جريان اگزرژي-پينچ تكنولوژي-تبديل و ذخيره سازي انرژي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1394-ادامه دارد