گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : جوادزاده شهشهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : javadzadeh@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : هویت، تفکر انتقادی، معنویت در روانشناسی و روان‌درمانی، مشاوره قبل از ازدواج، پژوهش کیفی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم تحقيقات سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :