گروه آموزشی : مكانيك
دانشکده : مهندسی مكانيك و عمران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مكانيك - طراحی کاربردی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سیدعلی نام خانوادگی : افتخاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.eftekhari@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : admin
زمینه تحقیقاتی : مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي مکانيکي ارتعاشات سيستمهاي مکانيکي عيب يابي سازه هاي غيرخطي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مكانيك- طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امیر کبیر تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : عيب يابي يک ورق مسطح نازک در جريان مافوق صوت با استفاده از روش چرخه حدي و مقايسه با روش تحليل مرزهاي انشقاق (با نمره 19، درجه عالي).
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مكانيك- طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امیر کبیر تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : تحليل پديده انتشار موج در مواد ايزوتروپ و کامپوزيت (نمره 18/20).
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مكانيك- طراحی جامدات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : استفاده از روش فاصله کمينه در محاسبه محدوده پايداري متغيرهاي غيرقطعي يک وسيله نقليه زير آبي (نمره 19.5/20).
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : محاسبات عددي پيشرفته، شبکه هاي عصبي مصنوعي و روشهاي نوين بهينه سازي و روش تحقیق در مقطع کارشناسي ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تاریخ دوره : ۱۳۹۰ تا کنون
عنوان دوره : استاتيک، مقاومت مصالح 1 و2، طراحي اجزاء مکانيکي، آزمايشگاه مقاومت مصالح و کنترل در مقطع کارشناسي
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تاریخ دوره : ۱۳۸۴ تا کنون
عنوان دوره : آموزش نرم افزار متلب مقدماتی و پیشرفته در باشگاه پژوهشگران جوان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تاریخ دوره : ۱۳۹۳
عنوان دوره : مباحث منتخب (روشهای نوین بهینه سازی) در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تاریخ دوره : ۱۳۹۴تا کنون

رزومه

اطلاعات شخصي

 سيد علي افتخاري

 

پست الکترونيک:

eftekhari@iaukhsh.ac.ir

 

تحصيلات:

 • ·                   دوره دکتري (1390-1384):

تحصيل در رشته مهندسي مکانيک در دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران.

عنوان رساله: عيب يابي يک ورق مسطح نازک در جريان مافوق صوت با استفاده از روش چرخه حدي و مقايسه با روش تحليل مرزهاي انشقاق (با نمره 19، درجه عالي).

استاد سرپرست: پروفسور فيروز بختياري نژاد.

گذراندن دوره فرصت مطالعاتي در دانشگاه دوک کشور آمريکا به سرپرستي پروفسور داول (2009-2010).

نمره آزمون جامع: (16.12/20).

دروس گذرانده شده (معدل: 17.9/20):

ديناميک غيرخطي و آشوب، آناليز مودال، ارتعاشات اتفاقي، تست غيرمخرب پيشرفته، شبکه هاي عصبي مصنوعي، ارتعاشات سيستمهاي ممتد.

 

 • ·                   دوره کارشناسي ارشد (1383-1381):

تحصيل در رشته مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي در دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران.

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: تحليل پديده انتشار موج در مواد ايزوتروپ و کامپوزيت (نمره 18/20).

استاد سرپرست: دکتر محمد محدي اقدم.

دروس گذرانده شده (معدل 16.63/20):

طراحي بهينه قطعات مکانيکي، طراحي ماشين پيشرفته، تئوري ورق و پوسته، رياضيات پيشرفته، مکانيک محيط هاي پيوسته، رياضيات پيشرفته، محاسبات عددي پيشرفته.

 

 • ·                   دوره کارشاسي (1381-1377):

تحصيل در رشته مهندسي مکانيک گرايش طراحي جامدات در دانشگاه يزد.

عنوان پروژه کارشناسي: استفاده از روش فاصله کمينه در محاسبه محدوده پايداري متغيرهاي غيرقطعي يک وسيله نقليه زير آبي (نمره 19.5/20).

استاد سرپرست: دکتر سيد محمد بزرگ.

منتخب دروس گذرانده شده (معدل 17.73/20):

ديناميک و سينماتيک ماشين ها، طراحي اجزاء و قطعات مکانيکي، طراحي مکانيزم ها، آشنايي با مواد و آلياژهاي فلزي، طراحي قالب، طراحي ماشين به کمک کامپيوتر، سيستمهاي اندازه گيري مدرن، کنترل اتوماتيک، تهويه مطبوع.

 

مقالات منتشرشده:

الف- مجلات:

S.A., Eftekhari, D., Toghraei, M., Jolaei, "Bidisperse Magnethoreological Fluids Using Nanoparticles and Different Materials of Micron Scale", Applied mathematics in engineering, Management and Technology, September 2014, Pages 597-606.

افشين نعيمي، محسن لوح موسوي، سيد علي افتخاري، "طراحي بهينه قالب پيش فرم آهنگري براي مقاطع H شکل به روش تغيير شکل معکوس و الگوريتم شبکه هاي عصبي"، فصلنامه فرايندهاي نوين در ساخت و توليد، سال دوم، شماره اول، بهار 1390، ص:36-23.

 • S.A., Eftekhari, F., Bakhtiari-Nejad, E.H., Dowell, “Bifurcation Boundary Analysis as a Nonlinear Damage Detection Feature: Does It Work?”, Journal of Fluids and Structures, 27, (2011) 297-310.
 • S.A., Eftekhari, F., Bakhtiari-Nejad, E.H., Dowell, “An Investigation on the Sensitivity of Limit Cycle Oscillations for Detecting Damage in an Aeroelastic Panel”, Journal of Applied Mechanics and Materials Vol 110 – 116, (2012) pp. 4424- 4432.
 • M., Bozorg, H., Jalili, S.A. Eftekhari, “Robustness of autonomous underwater vehicle control in variable working conditions”, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 12, No. 4, pp 232-239,November, 2007.
 • S.M.R. Alavi, M.M. Aghdam, S.A. Eftekhari, “Three Dimensional Elasticity Analysis of Thick Rectangular Laminated Composites Plates Using Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method”, Applied Mechanics and Materials Vols. 5-6, pp. 331-338, 2006.

ب- کنفرانسها

 • گرامي،ع، صالحي، م، افتخاري، س ع، "پيش بيني اثر تغييرات موضعي سازه در مشخصات ارتعاشي سيستم"، سيزدهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوين، اسفند 1392.

 • افتخاري،س ع، بختياري نژاد، ف، " بررسي يکتايي جواب در روش عيب يابي با استفاده از تحليل مرزهاي انشقاق"، هفدهمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388 ، (ISME 2009).

 • F. BakhtiariNejad, S.A. Eftekhari, “Damage Detection of Systems Using Bifurcation Boundary Analysis” 15th International Congress on Sound and Vibration, Daejeon, Korea, 6-10 July 2008.
 • M. Bozorg, S.A. Eftekhari, H. Jalili, “ROBUST CONTROL OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES IN UNCERTAIN OPERATING CONDITIONS”, 5th IFAC/EURON Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal, July 5-7, 2004.

 • M. Bozorg, S.A. Eftekhari, H. Jalili, “Robustness Of Underwater  Vehicle Control Under Parameter Perturbations”, 8th International And 12th Annual Mechanical Engineering Conference , Tarbiat Modares  University , I.R. Iran, May 2004.
 • اميد اختري، سيد علي افتخاري، حسن خادمي زاده، "تحليل کمانش پوسته­ هاي جدار نازک استوانه­اي فولادي با گشودگي­ مثلثي"، کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسيICRAE2013، ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، اسفند 1391.
 • اميد اختري، سيد علي افتخاري، حسن خادمي زاده، " بهينه سازي پوسته هاي استوانه اي داراي گشودگي مثلثي تحت فشار محوري به وسيله حلقه رينگي به دور گشودگي"، کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسيICRAE2013، ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، اسفند 1391.
 • حسام الدين عالي منش، سيد علي افتخاري، حسن خادمي زاده، " تحليل خستگي پيچ انتقال قدرت واحد نورد گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان"، کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسيICRAE2013، ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، اسفند 1391.
 • سجاد محمدي دولت آباد، مسعود رضائي زاده، سيد علي افتخاري، "بررسي پديده ي سايش لاينر ها در درون آسياي نيمه خودشکن به روش المان گسسته"، کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسيICRAE2013، ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، اسفند 1391.
 • سجاد محمدي دولت آباد، مسعود رضائي زاده، سيد علي افتخاري، "بررسي تاثير زاويه و تعداد لاينرها بر روي ميدان سرعت، توان وجريان مواد درون آسياي نيمه خودشکن به روش المان گسسته"، کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسيICRAE2013، ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر، اسفند 1391.
 • S.A. Eftekhari, "Nonlinear Vibration Analysis of an Aeroelastic Cantilever Plate with Feedback Force", International Conference of Recent Advances in Engineering-ICRAE2013 March 2013, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Iran.

 

افتخارات:

 • دانشجوي رتبه دوم دوره کارشناسي مکانيک جامدات.
 • ثبت اختراع طرح "مغزي و قفل ميداني- رمزي".

 

سوابق شغلي و تحقيقاتي:

 • تدريس دروس محاسبات عددي پيشرفته، شبکه هاي عصبي مصنوعي و روشهاي نوين بهينه سازي در مقطع کارشناسي ارشد. 
 •  دروس استاتيک، مقاومت مصالح 1 و2، طراحي اجزاء مکانيکي، آزمايشگاه مقاومت مصالح در مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر (1384 تا کنون).
 • شبيه سازي و تحليل افت فشار در شيرهاي فشار بالاي لابيرنتي، دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر 1392.
 • طراحي و ساخت سيستم ردياب خورشيدي جهت نيروگاههاي فتوولتائيک، پژوهشکده هوا- خورشيد دانشگاه صنعتي اصفهان 1390.
 • مهندسي معکوس، طراحي و تدوين دانش فني ساخت يک وسيله نقليه زير آبي با سرعت بسيار بالا، پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي، 1389.
 • طراحي دستگاه تست سايش مکانيکي رنگ، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف، 1386.
 • طراحي دستگاه تست سايش رنگ توسط جت آب، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف، 1386.

 

 

مهارت هاي برنامه نويسي و آشنايي بانرم افزار:

آشنايي با:

 • زبان هاي برنامه نويسي:                                                                   MATLAB, Visual BASIC, C
 • نرم افزار  مدلسازي:                                                                                              SolidWorks, CATIA
 • نرم افزار تحليل:                                                                                                                       ANSYS
 • نرم لفزارهاي عمومي:                 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Endnote 

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

 • طراحي و مهندسي معکوس
 • تحليل و مدلسازي سيستمهاي ديناميکي و ارتعاشي
 • تحليل ارتعاشي سيستمها
 • تخمين و تشخيص سيستمها
 • عيب يابي و بررسي سلامت سازه ها و سيستمهاي مکانيکي
 • طراحي بهينه، تحليل و مديريت اقتصادي سيستمهاي مکانيکي