گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربيت بدني وعلوم ورزشی

بيوگرافي

نام : اکرم نام خانوادگی : سلطانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : soltani@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : موضوعات مربوط به تربيت بدني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشگاه محل تحصیل : واحد خوراسگـان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم مالزي سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه :