گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

بيوگرافي

نام : مژگـان نام خانوادگی : باقربوم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.bagherboum@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : m.bagherboum@iaukhsh.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : رياضي محض-آناليز
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامي-واحد كرج سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسي نرخ همگرايي و پايايي فرآيندهاي تقريب تكرار نقطه ثابت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : رياضي محض-آناليز
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : برخي از پيشرفت‌هاي اخير در مسأله نيم گروه‌هاي ولترا
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : :
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : رياضيات پيش دانشگاهي، رياضي عمومي، رياضي عمومي 1 و 2، ریاضی گسسته، رياضي مهندسي، رياضي مهندسي پيشرفته، محاسبات عددي، روش تحقيق، جبرخطی، مبانی تحقیق در عملیات
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر تاریخ دوره : 1384-...
عنوان دوره : معادلات ديفرانسيل، آناليز رياضي 1 و 2، توابع مختلط
محل دوره : دانشگاه پيام نور واحد نجف آباد تاریخ دوره : 1380-1384