گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : عموهادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hadi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : توزيع برق ،  پست هاي فشار قوي ،  نرم افزارهاي كاربردي برق ، ساخت وسايل اندازه گيري جديد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق -قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :