گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : عبدالعلی نام خانوادگی : روح الهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 5 آخرین تاریخ ترفیع : 1393/01/01
ایمیل دانشگاهی : roohollahi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=poS1ifEAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : سيستم هاي ديناميكي ، معادلات ديفرانسيل معادله ديفرانسيل از مرتبه کسري ، معادلات ديفرانسيل معادله ديفرانسيل انتگرال از مرتبه کسريبهينه سازي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : رياضي كاربردي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه شيراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : مطالعه انشعاب و پایداری جوابهای واکنش نیکلوس پل در راکتور با جریان پیوسته در حالت ترکیبات ریز کامل عنوان یک سیستم پویا
2 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : لرستان سال اخذ مدرک : 1399
عنوان پایان نامه : جواب های عددی معادلات دیفرانسیل انتگرال از مرتبه صحیح و کسری به کمک توابع بلاک پالس و موجکها