گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي - ریاضی کاربردی

بيوگرافي

نام : عبدالعلی نام خانوادگی : روح الهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : roohollahi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سيستم هاي ديناميكي و بهينه سازي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : رياضي كاربردي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه شيراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :