گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

بيوگرافي

نام : محمدمسعود نام خانوادگی : دیاریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dayariyan@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه علاقه اجتماعی ، دینداری ، ویژگی های شخصیتی و عوامل دموگرافیک با کیفیت رابطه زناشویی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : دروس مشاوره و روانشناسی مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 1386 – 1391
عنوان دوره : دروس مشاوره و روانشناسی مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : 1387 تا کنون
عنوان دوره : دروس مشاوره و روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : 1391 تا کنون
عنوان دوره : درس مشاوره مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : 1396 تا کنون
عنوان دوره : درس روانشناسی مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد نجف آباد تاریخ دوره : 1396 تا کنون
عنوان دوره : کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان و مرکز مشاوره آفتاب تاریخ دوره : 1388 و 1392
عنوان دوره : کارگاه غنی سازی زندگی
محل دوره : مرکز مشاوره آفتاب تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : کارگاه اختلالات شخصیت و روابط زوجی
محل دوره : مرکز مشاوره پرتو آفتاب و مرکز مشاوره آفتاب مهر تاریخ دوره : 1393 و 1396
عنوان دوره : کارگاه خانواده درمانی
محل دوره : مرکز مشاوره آفتاب مهر تاریخ دوره : 1395
عنوان دوره : کارگاه تربیت مشاور ازدواج
محل دوره : مرکز مشاوره آفتاب مهر تاریخ دوره : 1396