گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - فلسفه دين و مسائل كلامي

بيوگرافي

نام : سیدعلی نام خانوادگی : هادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hadian@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : كلام جديد، روانشناسي و مشاوره، الهيات، فلسفه دين
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه دين و مسائل كلامي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه قم سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :