گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - زبان انگليسي - آموزش زبان

بيوگرافي

نام : محمدحسین نام خانوادگی : تابش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : tabesh@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : موضوعات مربوط به زبان انگلیسی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان انگـليسي -آموزش زبان
دانشگاه محل تحصیل : واحد خوراسگـان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :