گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبيات فارسي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : فیروز نام خانوادگی : مردانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 16 آخرین تاریخ ترفیع : 1397/03/30
ایمیل دانشگاهی : mardani@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : firooz_mardani@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_saaHxgAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : تحقيق در متون نظم و نثر فارسي ، دستور زبان ، علوم بلاغي، روایت شناسی، اسطوره شناسی، نقد ادبی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : آشنایی مقدماتی با نرم افزار microsoft word-
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد حمینی شهر طول دوره : 24 ساعت
2 عنوان دوره : کابرد نظریه های یادگیری در آموزش
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد حمینی شهر طول دوره : 48 ساعت
3 عنوان دوره : آشنایی با اینترنت
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 16 ساعت
4 عنوان دوره : آشنایی با internet - محل برگزلری
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 16 ساعت
5 عنوان دوره : آشنایی مقدماتی با نرم افزار microsoftb excel
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 40 ساعت
6 عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار power point
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 16 ساعت
7 عنوان دوره : نحوۀ نگارش cv
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 8 ساعت
8 عنوان دوره : آمار و spss مقدماتی
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 24 ساعت
9 عنوان دوره : آموزش ایجاد وبلاگ-
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 16 ساعت
10 عنوان دوره : آمادگی تافل1
ارائه دهنده : معاونت آموزشی واحد
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر طول دوره : 30 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : آموزش مکاتبات اداری
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر- 16 ساعت تاریخ دوره : خرداد1382