گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

بيوگرافي

نام : جعفر نام خانوادگی : سلطانی زمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : jsoltani@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ماشین هاي الكتريكي و درایو
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : منچستر انگلستان سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :