گروه آموزشی : روانشناسي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی بالینی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : ایزدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : izadi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبائي سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :