گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي - رياضي محض

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : طوبی نام خانوادگی : جبروتیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 14 آخرین تاریخ ترفیع : 1392/07/01
ایمیل دانشگاهی : jabarootian@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=u9JnyGMAAAAJ&hl=fa
زمینه تحقیقاتی : آناليز غير خطي ، بهينه سازي و كنترل ، بهينه سازي محدب ، برنامه ريزي خطي و غيرخطي، بهينه سازي و کنترل مقاوم، الگوريتم هاي تکاملي و تحقيق در عمليات
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آنالیز تابعی و بهینه سازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : Scalar and Vector Valued Invex Functions
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ارشد آنالیز تابعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : Differentiability of Lipschitzian mapping
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کارشناسی ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : Nonlinear Analysis and Application
ارائه دهنده : پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)
محل دوره : IPM-Isfahan طول دوره : ۳ روز - 2018
2 عنوان دوره : Nonlinear Analysis and Optimization
ارائه دهنده : گروه ریاضی دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : ۳ روز - 2009
3 عنوان دوره : Nonlinear Analysis and Optimization
ارائه دهنده : گروه ریاضی دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : ۳ روز - 2007
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : دکتری: بهینه سازی - عمران
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : 97-98
2 عنوان دوره : کارشناسی: تحقیق در عملیات-جبرخطی- ریاضی مهندسی-معادلات دیفرانسیل-ریاضی۱و۲
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : ۷۶ تاکنون
3 عنوان دوره : کارشناسی ارشد:ریاضی پیشرفته-بهینه سازی محدب-ریاضی مهندسی پیشرفته-مدل های خطی- نظریه ی بازیها- برنامه ریزی پویا-برنامه ریزی خطی- برنامه ریزی غیرخطی-برنامه ریزی غیرقطعی روش تحقیق امه ریزی خطی-
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : ۸۶ تاکنون
4 عنوان دوره : کارشناسی ارشد:ریاضی پیشرفته
محل دوره : دانشگاه دانش پژوهان تاریخ دوره : ۹۲- ۹۸
5 عنوان دوره : کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات پیشرفته
محل دوره : دانشگاه شیخ بهایی تاریخ دوره : ۹۰-۹۷
6 عنوان دوره : ریاضی ۲و۱
محل دوره : دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : ۷۴-۷۷ و ۸۸- ۹۰