گروه آموزشی : مشاوره
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره

بيوگرافي

نام : سیداسماعیل نام خانوادگی : موسوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : es.mosavi@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اعتیاد، مشاورۀ خانواده -روابط زناشویی و تعارضات، ازدواج
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمائي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت معام سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :