گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - قدرت

بيوگرافي

نام : محمد مهدی نام خانوادگی : رضایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mm.rezaei@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : rezaei_mm@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : توليدات پراكنده، ريزشبکه ها، پايداري سيستمهاي قدرت، کنترل محرکه هاي الکتريکي، کاربرد روش هاي کنترل غير خطي و هوش مصنوعي در قدرت و درايو
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برق- قدرت
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : کنترل تطبیقی ریزشبکه های مبتنی بر منابع تجدید پذیر