گروه آموزشی : علوم پايه
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض - آنالیز

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : مهیاری نیا
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mahyarinia@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : mreza.mahyar@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تابع موج و بهينه سازي سيستم هاي کوانتمي، آناليز تابعي غيرخطي ، بهينه سازي استوار (مقاوم) ، آناليز محدب، برنامه ريزي خطي و غيرخطي، هوش مصنوعي و الگوريتم هاي تکاملي، تحقيق در عمليات
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دکتری آناليز تابعی - بهینه سازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : Robust Optimization and Applications