گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق - مخابرات

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مهدی نام خانوادگی : نصری
تاریخ تولد : 1361/02/23
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 9 آخرین تاریخ ترفیع : 1399/01/01
ایمیل دانشگاهی : nasri_me@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : nasri_me@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?user=mDBSyY0AAAAJ&hl=fa&oi=ao
زمینه تحقیقاتی : رايانش نرم (الگوريتم هاي ابتکاري،شبکه هاي عصبي، سيستم هاي فازي)، پردازش تصوير، کنترل هوشمند. بيومتريک. پردازش سيگنال و تصوير پزشکي
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق- مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر كرمان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : توسعه روشهای حذف نویز ضربه ای تصاویر در حوزه مکان
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق- کنترل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر كرمان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : حذف نويز تصوير در قلمرو موجک با ارائه يک تابع آستانه¬گذار غيرخطی و تعميم قانون آموزش وفقی
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی کنترل کننده مدلغزشی برروی لوپ فشار.
4 درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان هراتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :