گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معارف - متون اسلامي

  • ماه محرم را تسليت مي گويم .
بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : مسائلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : masaeli@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تاريخ امامت، اخلاق کاربردي، انسان کامل، فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامي، کلام اسلامي، فقه، اصول ، عرفان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدرسي معارف اسلامي - متون اسلامي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه قم سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : نظريه تفسيري ابن عربي