گروه آموزشی : دروس عمومي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - معارف - الهيات و معارف اسلامي

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : دلائـلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dalaeli@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : الهیات ، اخلاق کاربردی ،فلسفه اخلاق ، فلسفه اسلامی ، کلام اسلامی ، فقه و اصول
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : الهيات ومعارف اسلامي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگـاه قم سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه :