گروه آموزشی : مددكاري اجتماعي
دانشکده : علوم انساني
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مددكاري اجتماعي

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمدرضا نام خانوادگی : ایروانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 17 آخرین تاریخ ترفیع : 1398/01/01
ایمیل دانشگاهی : iravani@iaukhsh.ac.ir
ایمیل : Iravani704@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر : https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=fa&user=NYDs5hIAAAAJ
زمینه تحقیقاتی : مددکاري اجتماعي ، مشاوره توانبخشی ، جامعه شناسي ، روانشناسی اجتماعی
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مددکاری اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه میسور هندوستان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : A study on the Status of women in Iran
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : Language Classes For English
ارائه دهنده : Ramavilas Road, Mysore
محل دوره : Mysore- India طول دوره : Two semesters
2 عنوان دوره : کارگاه آشنایی با مشکلات و چالشهای جوانان
ارائه دهنده : دفتر توانمد سازی و آموزش های کاربردی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر طول دوره : 16 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : کارگاه آموزشی آشنایی مددکاران اجتماعی با پدیده فقر
محل دوره : کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان تاریخ دوره : 1388
2 عنوان دوره : کارگاه آموزشی اصول تحقیق و فنون مددکاری اجتماعی
محل دوره : کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان تاریخ دوره : 1391
3 عنوان دوره : کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 1391
4 عنوان دوره : کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SPSS
محل دوره : فرمانداری خمینی شهر تاریخ دوره : 1392
5 عنوان دوره : سخنرانی تحت عنوان : کاربرد کامپیوتر در پژوهش های جدید
محل دوره : سالن سمعی بصری ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 28 آذرماه سال 1391
6 عنوان دوره : سخنرانی تحت عنوان : بررسی وضعیت خودکشی در ایران
محل دوره : بصورت مجازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 29 آذرماه سال 1399
7 عنوان دوره : کارگاه آموزشی تحت عنوان : آشنایی با نرم افزارهای آماری در علوم اجتماعی و علوم رفتاری
محل دوره : بصورت مجازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 29 آذرماه سال 1399
8 عنوان دوره : سخنرانی تحت عنوان : بررسی وضعیت طلاق در ایران
محل دوره : بصورت مجازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تاریخ دوره : 4 دیماه سال 1399
9 عنوان دوره : کارگاه مستند سازی و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی
محل دوره : اداره کل بهزیستی استان اصفهان تاریخ دوره : سال 1397
10 عنوان دوره : کارگاه تخصصی مددكاری اجتماعی مربیان موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی
محل دوره : موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی تاریخ دوره : 13 آبانماه 1396

استاديار گروه مددکاري اجتماعي

09130758065

iravani@iaukhsh.ac.ir

iravani704@gmail.com