گروه آموزشی : برق
دانشکده : فني و مهندسي
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق - قدرت

  • دانشجویان درس زبان تخصصی و زبان فنی جلسه آشانایی با فضای جدید امتحان روز پنجشنبه 29 خرداد 99 ساعت 14 الی 14 و ربع در ادرس کلاسهای مجازی خواهیم داشت
  • دانشجویان درسهای مبانی دیجیتال الکترونیک صنعتی و مدارهای الکتریکی روز پنجشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 13 تا 13و ربع جلسه ای جهت اشنایی با فرایند جدید امتحانات در کلاسهای مجازی هر گروه خواهیم داشت
بيوگرافي

نام : سیدمهدی نام خانوادگی : رضائیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rezaiean@iaukhsh.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : انرژي هاي نو،الكترونيك قدرت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برق - کنترل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ساختمان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق - قدرت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي شریف سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : مدل سازی و الگوریتمهای کنترلی بازیابنده دینامیکی ولتاژ